Francois Confuron-Gindre, Bourgogne, Frankrike

Francois Confuron-Gindre, Bourgogne, Frankrike

Denna domaine är en utav Vosne-Romanées bäst bevarade hemligheter då Francois och Claudine trofast fortsatt att förse sina trogna privatkunder och ett fåtal cavister i Paris med sina viner. Deras respekt och lojalitet till kunderna som varit med från domainets start är fantastisk. Vid mitt senaste besök berättas det om en äldre herre väl över nittio år som varje år under dem senaste sjuttio åren besöker familjen för att hämta sin allokering.

Efter att sonen Edouard endast tjugotre år gammal börjat arbeta sida vid sida av sina föräldrar har domainet lättat något på dörrarna och lyft ögonen mot att arbeta med några enstaka importörer i världen. Så glädjen och stoltheten över att få en tilldelning är givetvis enorm även om allokeringen är ytterst minimal.

Domainen med adress 2 rue de la Tache har utsikt över La tache och deras 11 hektar sträcker sig över flera appellationer i Cotes de Nuits men med merparten i Vosne-Romanée. I vingårdarna och i källaren sker arbetet så naturligt som möjligt utan herbicider och pesticider, alla vinerna får jäsa med sina naturliga jäststammar och buteljeras utan filtrering och klarifering. Vinerna tillhör den eleganta skaran i Vosne-Romanée där fokuset ligger mer på elegans och ett tydligt uttryck över växtplatsen snarare än fokus på kraft och tanniner.